Glazen waterfles Flaska

Onderzoek en metingen

Laboratorium van Massaru Emoto Tokyo, Japan; Flaska water kristallen experiment

Masaru Emoto water kristallen fotografie van water afkomstig van Flaska:

Verloop:

Vriestemperatuur -25°C, vriestijd 4 uur, onderzoekstemperatuur -3°C, Olympus Optische Microskoop (x200), 50 water monsters van een Flaska fles onderzocht en 50 controle monsters onderzocht, uitgevoerd op 14 december 2012.

Foto van Tokio leidingwaterkristal

Foto van kristal van Tokio leidingwater na behandeling in een Flaska fles

TUNJICE GEZONDHEIDSRESORT; RAPPORT OVER DE VERWERKING VAN WATER UIT EEN FLASKA FLES MET BEHULP VAN EEN GDV CAMERA 

Verloop: 3 water monsters, 100 metingen voor elk, uitgevoerd op 28 juni 2011. Conclusie: Het onderzoek liet zien dat de Flaska fles veranderingen veroorzaakt in het water. Een groter effect was zichtbaar in water dat 1 uur in een Flaska fles was geweest. Dat water liet een grotere variatie zien in oppervlakte en intensiteit. Wat dat slechts 5 minuten in een Flaska was geweest liet een grotere entropie en RMS index zien. De tabel laat de verschillen in waarden zien. Link naar het rapport: GDV camera rapport

Meetresultaten:

Oppervlakte Gemiddelde intensiteit Entropie RMS index
Leidingwater 9518 5686 1.195e+004 1.135e+004
FLASKA 5 Min. 1.395e+004 1.441e+004 1.832e+004 1.781e+004
FLASKA 1 Hour 2.169e+004 2.505e+004 1.488e+004 1.599e+004
Criterium 100.8 250 27.01 29.53
p-value 0.002544 0.006261 0.0007018 0.0007639

BION, INSTITUUT VOOR BIOELECTROMAGNETISCHE AND NIEUWE BIOLOGIE; RAPPORT OVER HET TESTEN VAN DE EFFECTEN VAN WATER UIT EEN FLASKA FLES OP HET MENSELIJKE BIOVELD

Verloop:

Monsters van 10 personen, 6 metingen per monster, uitgevoerd op 10 januari 2013.

Meetresultaten:

Water uit een Flaska fles heeft vermoedelijk gunstige eigenschappen die de activatie, entropie en algehele energie beinvloeden van mensen op bioveld niveau.

PETER FIRBAS, PRIVÉ LABORATORIUM VAN PLANT CYTOGENETICA; FLASKA FLES TEST

Verloop: 4 metingen, 5 uien per meting, 200 cellen in metafase onderzocht, uitgevoerd op 28 juni 2011. Meetresultaten: Het niveau van genotoxiciteit in de Flaska fles daalde van 20 procent naar 11 procent. De resultaten werden verkregen met Allium cepa L. uien. Link naar het rapport: Allium test kort Allium metafase genotoxiciteit test voor drinkwater, monsters uit de omgeving en chemicaliën.
Monster Metafase Index Aantal metafase cellen Aantal cellen met chromosoom afwijkingen Niveau van toxiciteit (%) Gemiddelde wortellengte (mm)
I 72 200 40 20,0* 32
II 72 200 22 11,0* 35
III 72 200 5 2,5 40
IV 72 100 21 21,0 22

EUROPEES INSTITUUT VOOR WATER DIAGNOSE – EIWD; EVAPO IMAGE TESTING

Verloop: 6 flessen in de test groep en 6 flessen in de controle groep, uitgevoerd op 2 augustus 2012. Meetresultaten: De Flaska fles liet een kleine verbetering van zien in de ontwikkeling van de structuur van de waterdruppel, wat wordt beschouwd als een signaal voor hogere waterkwaliteit. Aanvullende metingen met een groter aantal monsters wordt aanbevolen. Voorbeeld van een meting:
Algehele indruk 9 (gewone fles):Nussdorf water is again identifiable, though slightly different: in this sample, previously immanent crystal formations have come into focus. Colouration is blurred towards the centre here as well, which applies to all the crystals. Crystals are transiently organic and complex to slightly branched. Very delicate water with anomalies in the edge and core regions
Algehele indruk 10 (Flaska): There is again a distinct similarity to sample no. 9. However, the available structural elements are enhanced: The “crystal flower” at the centre of the droplet photograph has a clearer and more colourful form. The droplets have a greater overall intensity and appear more vital.

BION, INSTITUUT VOOR ELECTROMAGNETISCHE EN NIEUWW BIOLOGIE, EVAPO TEST 

Verloop:

15 monsters, 100 foto’s per monster, testdatum: 28 augustus 2012

Conclusie:

De resten van de druppels van het geteste C mineraal water hebben een duidelijke rand, een cirkel met een gevarieerde dikte, evenals een diversiteit van minerale structuren. Hun ware complexiteit is alleen zichtbaar met een hoogresolutie microscoop inspectie met een 100x tot 400x vergroting die noodzakelijk is voor een  geloofwaardige sphericity (bolvorm) index onderzoek. De sphericity index van de Flaska monsters is typisch hoger (met 55%) dan degenen van niet-geïncubeerd water (p = 0.03). Ook verschilt de sphericity index van Flaska typisch (met 44%) van die van monsters van de controle Flaska (p = 0.008).

Verloop:

15 monsters, 100 foto’s per monster, testdatum: 28 augustus 2012

Conclusie:

De resten van de druppels van het geteste C mineraal water hebben een duidelijke rand, een cirkel met een gevarieerde dikte, evenals een diversiteit van minerale structuren. Hun ware complexiteit is alleen zichtbaar met een hoogresolutie microscoop inspectie met een 100x tot 400x vergroting die noodzakelijk is voor een  geloofwaardige sphericity (bolvorm) index onderzoek. De sphericity index van de Flaska monsters is typisch hoger (met 55%) dan degenen van niet-geïncubeerd water (p = 0.03). Ook verschilt de sphericity index van Flaska typisch (met 44%) van die van monsters van de controle Flaska (p = 0.008).

Meting en testen samenvastting

De bescheven metingen onderzochten water uit een Flaska fles vanuit verschillende perspectieven en vergeleken het met identiek water dat niet in een Flaska fles was geweest. De metingen laten de verschillende veranderingen in het water zien: we hebben een gemeenschappelijke noemer gevonden in de term “vibrationeel gestructureerd water”.  We willen benadrukken dat dit bewijs niet wordt erkend of gedeeld door de officiële wetenschap en geaccepteerde standaarden en het is, voor de time being, onderwerp van de zogenoemde alternatieve wetenschap.