Water Structurering met FLASKA

Glas geprogrammeerd volgens het TPS procedé herstructureert het water in de fles.

Water Structurering

Op zijn weg van de bron naar de kraan reist water door lange rechte pijpen gemaakt van verschillende materialen zoals lood, asbest, plastic, enzovoorts. Dit is niet het natuurlijke milieu van water want normaal gesproken stroomt water over verschillende soorten gesteenten en door verschillende bodemsoorten. De substanties waarmee water in contact komt hebben een vibrationeel effect op het water, en dit vibrationele effect kan het met zich meedragen voor een bepaalde tijd: coherente domeinen van watermoleculen resoneren met deze vibratie voor langere tijd[1]. Hetzelfde gebeurt met flessen of waterdispensers waarin water voor een langere tijd stil staat.

TPS procedure FLASKA vibrationele structuur van water

Vibrationele structuur van water

Met de Flaska fles wordt de vibrationele structuur van water dichter bij de structuur van bronwater gebracht oftewel water in zijn natuurlijke omgeving en dit wordt waterstructurering genoemd. Met behulp van het TPS procedé (Techniek voor het Programmeren van Silicium) wordt een vibrationeel programma, bestaande uit verschillende soorten informatie vanuit de natuur, aan het glas meegegeven.

Programmering van glas en water uitgelegd:

Glasprogrammering met behulp van het TPS produce

Diverse metingen met verschillende metingen en onderzoekstechnieken zijn uitgevoerd als onderdeel van de analyse van de effecten van een Flaska fles. Meer informatie over waterstructurering is te vinden onder Theoretische achtergrond en Terminologie

Allereerst worden drie symbolen in het glas gegraveerd: de eerste is een batch omschrijving (ACK1) dat kwaliteitsmanagement en controle mogelijk maakt. Het tweede is een (circelvormig) cosmogram of mandala die zorgt voor de bescherming van het vibrabtionele programma in het glas. Het derde symbool, ORO, is een rechthoekig vorm die zorgt voor een efficiëntere waterstructurering.

Programmering met orgone apparatuur gefabriceerd door de Duitse fabrikant Bioaktiv

De “oude” vibraties worden uit het glas verwijderd om de efficiency van de programmering van het glas te vergroten.
In de derde fase worden de flessen geprogrammeerd met orgone apparatuur gefabriceerd door de Duitse fabrikant Bioaktiv. Het vibratie programma bevat verschillende informatie vanuit de natuur die in harmonie zijn met de structuur van water en het beïnvloeden. Deze fase van het productieproces duurt het langst en neemt 90 minuten in beslag. Het vibrationele programma is dan opgeslagen in het siliciumoxide (SiO2) van het glas. Glas bevat circa 71%siliciumoxide.

Als water in contact komt met glas dat op deze manier geprogrammeerd is dan wordt de informatie overgedragen aan het water via de kwantum electrodynamische oscillaties van de coherente domeinen in het glas[1].

Het idee voor TPS was het resultaat van de praktische ervaring met het verbouwen van aardbeien, toen bleek dat er een significant verschil was tussen aardbeien die bewaterd waren met ‘normaal water’ en aarbeiden die bewaterd waren met vibrationeel geherstructureerd water.

Op zoek naar antwoorden op de vraag hoe deze veranderingen in water mogelijk waren stuitten we eerst op Viktor Schauberger, die op een volkomen onwetenschappelijke manier ontdekte dat water bijzondere, verborgen eigenschappen bevatte.

Natuurlijke kwamen we bij het vervolgen van ons onderzoek moderne pioniers tegen zoals Preparata, Szent-Gyorgyi, Del Giudice, Pollack, Chaplin en anderen die ons van de theoretische verklaring voorzagen van het fenomeen dat we in de praktijk waarnemen.

Aanbevelingen en tips voor het gebruik van de Flaska glazen waterfles

Ga naar de webshop voor jouw favoriete design en formaat!

flaska